top of page
20221228_151011_edited.jpg

 WHY CHOOSE US 

01

Tại NGỌC LINH MECHANICAL, chất lượng và thời hạn đáp ứng là những yếu tố quan trọng trong sản xuất và dịch vụ của chúng tôi. Là một nhà sản xuất sản phẩm và nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi không ngừng tìm cách để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sử dụng kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng. Chúng tôi đảm bảo tính chính xác và chất lượng sản phẩm của chúng tôi do hệ thống máy móc CNC của chúng tôi, đo lường thử nghiệm tiên tiến & nhân viên có tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm.

02

Chúng tôi tin rằng cơ sở hạ tầng sản xuất hiệu quả của chúng tôi cùng với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao và kinh nghiệm cho phép chúng tôi rất cạnh tranh về giá mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể phù hợp hoặc tốt hơn giá của các bộ phận cơ khí chính xác chất lượng với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

03

Tại Ngọc Linh Mechanical chúng tôi hiểu dịch vụ khách hàng là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển uy tín cao. Chúng tôi cố gắng đáp ứng nhận thức và mong đợi của khách hàng về công ty bằng cách tập trung vào quá trình đưa các hoạt động dịch vụ của mình phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Tất cả các nhân viên của chúng tôi đều có tay nghề cao và được đào tạo cá nhân bởi Giám đốc điều hành của chúng tôi, ông Hà Mạnh Hùng. Chúng tôi hiểu rằng một môi trường thuận lợi sẽ tăng cao năng suất và hiệu quả tại nơi làm việc và đã thiết kế cơ sở phù hợp với nhân viên. Cơ sở của chúng tôi được điều hành theo tiêu chuẩn cao nhất và minh bạch nhất có thể

WHAT WE OFFER

We ensure the quality and accuracy of our products by using a CNC machinery system, advanced test measurement & staff with many years of experience.

With over 20 years of experience in the precision manufacturing industry, we are able to produce parts that are aligned with the standards of Japan, Korea and the United States in terms of new technology and quality control.

Our capabilities extend to the ability to provide especially been partly and also produce starting from design to assembly, NLM has experience and capacity and is always ready to meet the needs of customers.

Located in Vietnam, as geographical and strategic advantages, NLM always aims to provide good services, high quality, and products with reasonable cost to customers.

Chúng tôi đảm bảo chất lượng và độ chính xác của sản phẩm bằng cách sử dụng hệ thống máy móc CNC, đo lường thử nghiệm tiên tiến & nhân viên với nhiều năm kinh nghiệm.


Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất chính xác, chúng tôi có thể sản xuất các bộ phận phù hợp với tiêu chuẩn của Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ về công nghệ mới và kiểm soát chất lượng.


Khả năng của chúng tôi mở rộng đến khả năng cung cấp đặc biệt được một phần và cũng sản xuất bắt đầu từ thiết kế để lắp ráp, NLM có kinh nghiệm và năng lực và luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.


Tọa lạc tại Việt Nam, với lợi thế địa lý và chiến lược, NLM luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ tốt, chất lượng cao và sản phẩm với chi phí hợp lý cho khách hàng

20221228_151825.jpg

OUR CLIENTS

BS.png
QM.png
sumitomo.jpg
vietau_edited.png
knc.png
bottom of page