top of page
20221228_151337.jpg

ABOUT US

Công ty TNHH Cơ khí Ngọc Linh là một công ty cơ khí và sản xuất có trụ sở tại Hải Phòng, Việt Nam và hiện đang thực hiện các hợp đồng cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi đang ở trong lĩnh vực cơ khí và cung cấp cơ khí chính xác; Lắp đặt và bảo trì, thiết bị cơ khí, sản xuất các bộ phận và sản phẩm cơ khí cũng như các dịch vụ tư vấn cho các khách hàng.

Công Ty TNHH Cơ Khí Ngọc Linh a.k.a NGOC LINH MECHANICAL is a mechanical engineering and production company that is based in Hai Phong, Vietnam and is currently undertaking contracts for corporate and individual clients. We are in the mechanical engineering sector and offer precision mechanical engineering; Installation and maintenance; mechanical equipment, production of mechanical parts and products as well as consultancy and advisory services to our various clients.

Our Vision

Mục tiêu của chúng tôi với tư cách là một công ty là trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí chính xác và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng đáp ứng mong đợi của họ cũng như TCVN và các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Chúng tôi muốn tạo ra một cơ sở hạ tầng để cung cấp và duy trì mối quan hệ tuyệt vời với khách hàng bằng dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng cao với chi phí phải chăng và thời gian hiệu quả.

Our vision as a company is to be a leader in the field of precision mechanical engineering and deliver our customers quality products that meet their expectations as well as the TCVN and international standards.

We want to create an infrastructure to deliver and maintain excellent relationships with our clients by providing them with exceptional professional service and high-quality products that are cost-effective and time-efficient.

bottom of page